جدول قیمت دانا دسک

مبالغ اعلام شده در جدول ذیل به ازای هرکارشناس می باشد.
       
تعداد کارشناس

نسخه اینترپرایس

نسخه حرفه ای

نسخه استاندارد

۱ الی ۵
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶ الی ۱۰
۸۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۱۱ الی ۱۵
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۶ به بالا
۶۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

مقایسه نسخه ها

در صورتی که پرداخت شش ماهه صورت پذیرد ۱۰% تخفیف و در صورت پرداخت سالانه ۲۵% تخفیف ارائه می شود.

  • قیمت های اعلامی در جدول فوق به ازای هر یک از کارشناسان برای استفاده ماهانه می باشد.
  • منظور از کارشناس پرسنل پشتیبانی است و تعداد مشتریان ملاک نمی باشد.
  • در صورت تمایل به استفاده از نسخ محلی هزینه نصب و بهره برداری به مبلغ نرم افزار اضافه می گردد.
  • نسخ محلی تنها شامل پرداخت های یکساله می باشد.